Om Bestles Fond

Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat blev stiftet i 1932. Etatsraad Georg Christian Bestle var vinhandler og levede fra 1855 til 1933. Efter hans hustru Selma Bestles død i 1947 påbegyndtes uddelinger af Mindelegatet.

Ægteparret havde ingen børn, og Georg Bestle havde derfor besluttet, at hans personlige formue skulle anbringes i et velgørende fond, idet hans vinfirma i 1919 var blevet en del af det nystiftede aktieselskab United Wine Import, drevet af familien Dreyer.

Fondet støtter navnlig:

  • Kulturelle formål
  • Almennyttige sociale formål

Andre formål kan også komme på tale.

Desuden er et mindre beløb hvert år afsat til unge handelsmænds uddannelse hovedsagelig indenfor vinbranchen.

Bemærk venligst at meritgivende studiesemestre i udlandet ikke støttes.

Legaterne er af meget varierende størrelse, op til 100.000 kr eller mere, men størstedelen er fra 10-50.000 kr. Der uddeles 10-12  legater om året.

Fondets bestyrelse:

Jonna Dreyer 
Magnussen

Christoffer Ulrich Moltke-Leth

Anders Nyboe Andersen

Ansøgningkriterier

Fondets behandling af ansøgninger

> Læs ansøgningskriterier

Ansøgningsskema

Her udfyldes ansøgning til Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat

> Til ansøgningsskema