Ansøgningskriterier

 

Ansøger skal udfylde skemaet og vedlægge relevante bilag. Ansøgningen skal indeholde:

  • En kort beskrivelse af projekt/formål, inkl. tidsplan

  • Budget

  • Oversigt over hvilke andre fonde, der søges med angivelse af allerede indkomne støttetilsagn samt eventuel egenfinansiering

  • Dokumentation for ansøgers kvalifikationer

  • Relevante anbefalinger


Fondets behandling af ansøgninger

Fondsbestyrelsen afholder møde to gange årligt, normalt i april og november. Deadline for ansøgning er hhv. 1. april og 1. november. Ved bestyrelsesmøderne foretages en udvælgelse af de ansøgninger, som bestyrelsen kan imødekomme.

Legatmodtagerne orienteres efterfølgende, udbetaling af beløbet aftales nærmere. Fondsbestyrelsen behandler ansøgninger som fortroligt materiale, men sender ikke svar til personer eller institutioner, hvis ansøgninger ikke har kunnet imødekommes.

Legatmodtagere må selv sørge for korrekt skattemæssig behandling af legatet.

 

 

Om Bestles Fond

Fondets historie, formål og bestyrelse

 

Ansøgningsskema

Her udfyldes ansøgning til Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat