Om Bestles Fond

 

Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat blev stiftet i 1932. Etatsraad Georg Christian Bestle var vinhandler og levede fra 1855 til 1933. Efter hans hustru Selma Bestles død i 1947 påbegyndtes uddelinger af Mindelegatet.

Ægteparret havde ingen børn, og Georg Bestle havde derfor besluttet, at hans personlige formue skulle anbringes i et velgørende fond, idet hans vinfirma i 1919 var blevet en del af det nystiftede aktieselskab United Wine Import, drevet af familien Dreyer.Fondet støtter navnlig

  • Kulturelle formål

  • Almennyttige sociale formål


Andre formål kan også komme på tale.

Desuden er et mindre beløb hvert år afsat til unge handelsmænds uddannelse, hovedsageligt inden for vinbranchen.

Legaterne er af meget varierende størrelse, op til 100.000 kr. eller mere, men størstedelen er fra 10-50.000 kr.

Bemærk venligst, at meritgivende studiesemestre i udlandet ikke støttes.


Fondets bestyrelse

  • Jonna Dreyer Magnussen

  • Christoffer Ulrich Moltke-Leth

  • Anders Nyboe Andersen


Downloads

bestles_skilt.png
 

 

Ansøgningkriterier

Fondets behandling af ansøgninger

 

Ansøgningsskema

Her udfyldes ansøgning til Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat